POKROK?

2017

Vývoj jde dopředu, ale kdo ten svinčík uklidí?