NARKOŽENA

2017

Přední strana obálky knihy Narkothing, kterou napsal Tomáš Šimek.