NARKOMUŽ

2017

Zadní strana obálky knihy Narkothing, kterou napsal Tomáš Šimek.